10 20

DVB-T2 Wi-Fi?

2

DVB-T2 Samsung


, . , . , 20 . - , . .? ! .


. TV/RADIO, TV/R RADIO. . , , .

, , . . , .. .

3G/4G : , ,

.


.


.
| | DVB-T2 | | |
| | | DVB-T2 | | | FAQ

DVB-T2
""

DIVISAT NANO
| : |

: | | | | | | | | | | | | | | |